Wat zijn de Sustainable Development Goals?

De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn zeventien doelen die zijn ontwikkeld om van de wereld een betere plek te maken. Denk aan bijvoorbeeld armoedebestrijding, klimaatverandering, gelijke rechten en inclusieve economische groei. Alle landen van de Verenigde Naties hebben zich gecommitteerd om deze doelen te behalen. Ook wordt de private sector als onmisbare partner gezien in de realisatie van de doelen. Bedrijven worden nadrukkelijk opgeroepen om bij te dragen aan de financiering en implementatie ervan.

Waar staat SDG 8 voor?

SDG 8 streeft naar inclusieve, duurzame economische groei, werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen. Wil je iemand uit armoede halen is het belangrijk voor deze persoon om een stabiele en betaalde baan te hebben. Helaas is er in de afgelopen jaren te weinig succes behaald. Een paar voorbeelden van gebieden waar weinig vooruitgang is geboekt zijn: het vergroten van de werkgelegenheid; ongelijkheid op de arbeidsmarkt; genderdiscriminatie en het bevorderen van veilige en beveiligde werkomgevingen.

Bijdragen aan SDG 8

Er zijn genoeg mogelijkheden om als bedrijf bij te dragen aan SDG 8. Naast dat je bijdraagt aan een betere wereld word je als bedrijf ook nog eens beloond hiervoor. Als je personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aanneemt kan je bijvoorbeeld gebruik maken van loonkostensubsidie en andere fiscale voordelen. Ook komt het de naam van het bedrijf ten goede en trekt het gemotiveerd nieuwe personeel aan.

LATEN WE SAMEN IMPACT MAKEN

Translate »